TOP

中畑良孝 / Yoshitaka Nakahata
中畑良孝
Yoshitaka Nakahata

1986年 9月に生まれる
2010年 東京造形大学造形学部美術学科彫刻卒業
2013年 多摩美術大学大学院美術研究科彫刻修了

2009年 グループ展「ファミレス展」
2011年 二科展入選
2012年 木との語らい展
2012年 二科展 彫刻の森美術館奨励賞入賞
2014年 Derby展 ギャラリーKingyo
2015年 賀正展 ギャラリーKingyo
2016年 中畑良孝個展 ギャラリーKingyo