TAIPEI VR TOKYO 2021

⟺ؗ/kޒÎq/؉Y//؂܂ǂ/G
O؃T`R/{TgV/XT/R{F/c

Karin Iwabuchi / Natsuko Kitamura / Masao Kinoshita / Asa Go / Madoka Takagi / Moe Nakamura
Sachiko Miki / Satoshi Miyashita / Yuji Moriguchi / Mayuka Yamamoto / Nao Yokota

21 October - 24 October, 2021

33
O؃T`R / Sachiko MIKI

"HUTATSU-MUSUBI (cofee moca)"
"F.R.P.ɍʐF iANAbJ[AE^j"
19x13.5x13.5 cm
2021

Contact
Back to Top